Regulamin korzystania ze stron internetowych Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Poniżej przedstawione zostały warunki korzystania ze strony internetowej zarządzanych przez Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa www.scala.com.pl zarządzana jest przez Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Paczkowska 26, 60-171 Poznań. Przed skorzystaniem ze strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem użytkowania. Korzystanie ze strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin obowiązuje również wtedy, gdy na stronę internetową Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub ich obszary można przejść z innych portali, z których możliwy jest pełny lub częściowy dostęp do witryn scala.com.pl

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (a także organizacja i układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania należą do Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa bądź do właścicieli licencji. Niedozwolone jest całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronie internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub też kodu zastosowanego oprogramowania bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody od Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

3. Dozwolone użytkowanie

Można ściągać, wyświetlać lub drukować zawartość strony internetowej wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik zobowiązuje się do zachowywania wszelkich informacji na temat praw autorskich i innych praw własności na wszystkich informacjach lub materiałach pobranych w formie kopii lub pliku. Jakiekolwiek inne użycie, włączając powielanie, modyfikację, dystrybucję, przesyłanie lub transmisję zawartości strony internetowej, w całości lub w jej części, w jakikolwiek sposób, jest surowo zakazane, za wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody firmy Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

3.1 Niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.
3.2 Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.  Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
3.3 Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą prowadzić do nieuzasadnionego lub zbyt dużego obciążenia infrastruktury internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
3.4 Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
3.5 Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami nielegalnego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci.

4. Zmiany na stronach internetowych

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści zamieszczonych na stronie internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.

5. Linki do innych stron internetowych

Na stronie internetowej Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mogą znaleźć się linki czy odsyłacze do innych stron, które nie są zarządzane przez Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. O ile nie stwierdzono inaczej, Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za te strony oraz jednoznacznie odcina się od wszelkich treści na nich zawartych. Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich podanych przez Scala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa linków do obcych portali oraz treści zamieszczonych na stronach, do których te linki prowadzą.
Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania na naszych stronach internetowych linków do innych stron wyłącznie za naszą pisemną zgodą, jak również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie.

SCALA 2016
Projekt i wykonanie: